Društvo

Gojković: negovanje kulture sećanja

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković poručila je da je Srbija danas posvećena negovanju i očuvanju kulture sećanja da se zločini ne bi ponovili i da je u tom kontekstu veliki značaj Muzeja žrtava genocida.

„Izražavajući najdublje poštovanje prema žrtvama, i potrebu da se oda počast stradalima, kao zalog za budućnost, želimo da sačuvamo uspomenu na žrtve u prošlosti“, poručila je Gojković.

Gojković je u Skupštini Srbije obrazlažući Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnivanju Muzeja žrtava genocida, rekla da je ovaj Muzej osnovan Zakonom o osnivanju Muzeja žrtava genocida iz 1992. godine, kada nije postojao sistem pravnog uređenja naše kulture kakav postoji danas, tako da smo današnjim izmenama i dopunama ovog zakona morali da pristupimo usaglašavanju zakonske regulative.

Gojković je podsetila da je Muzej osnovan radi trajnog sećanja na žrtve genocida nad Srbima, prikupljanja, obrade i korišćenja podataka o njima i ostvarivanju obaveza iz Međunarodne konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida.

„Muzej je ustanova kulture, koji obavlja poslove prikupljanja, obrade i čuvanja podataka o stradanju Srba na prostoru prethodne Jugoslavije, kao i podatke o genocidu nad Jevrejima, Romima i pripadnicima drugih naroda i nacionalnih manjina, u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim opštim aktima Muzeja“, rekla je Gojković.

Slični članci

Back to top button