Kultura

BZK Preporod realizovao projekat za kvalitetniju nastavu muzičke kulture na bosanskom

Bošnjaška zajednica kulture Preporod je u 2021. godini realizovala projekat pod nazivom Snimanje sadržaja bošnjačke kulture za potrebe nastave muzičke kulture na bosanskom jeziku u Srbiji. 

Koordinator projekta doc. dr Naka Nikšić ističe da su ovim projektom iz štampanog u digitalni medij prenijeti sadržaji koji se nalaze u dodacima za nastavu Muzičke kulture u osnovnoj školi. Ona, također, naglašava da će se audio snimcima brojalica, pjesama  i kola značajno unaprijediti nastava muzičke kulture u nastavi na bosanskom jeziku, jer će nastavnici biti u mogućnosti da lakše i kvalitetnije nego ranije realizuju programom predviđeno gradivo.

Ujedno, slušanje ovih sadržaja u nastavi doprinjeće  očuvanju, njegovanju i prenošenju kulture Bošnjaka. Snimljeni sadržaji će u bliskoj budućnosti biti postavljeni na youtube i time biti dostupni javnosti.

Projekat je realizovan uz podršku Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Slični članci

Back to top button