Kultura

Ilijas Dobardžić, pjesnik i ratnik

Rođen je 1909. godine u Bijelom Polju kao najmlađi sin Derviša i Elmaze, rođene Resulović. Potiče iz poznate trgovačke porodice. U Bijelom Polju  završio je osnovnu školu završio, a Trgo­vačku u Sarajevu. Od rane mladosti pisao poeziju i objavljivao u mnogim jugoslovenskim časopisima između dva svjetska rata.

U Sarajevu je 1930. objavio zbirku stihova „Pesme niz dolove“, a pisao je prozu, književnu i likovnu kritiku. U aprilu 1941. godine seli se sa porodicom iz Bijelog Polja u Sa­rajevo. U ratnim godinama angažuje se oko izbjegli­ca iz istočne Bosne i pomaže oko njihovog smještaja i preživljavanja. Povremeno piše i objavljuje u listovima i časopisima. Odmah po oslobođenju Sarajeva (1945) nestaje pod još uvijek nerazjašnjenim oko­lnostima.

Po kazivanju Čamila Sijarića, Ilijas Dobardžić se priključio partizanima i pogi­nuo u sjevernoj Bosni prilikom nabavke namirnica za partizansku jedinicu.

Zaboraviti nikad neću taj Sandžak krvavi
što caruje u zabludama,
Zaboraviti nikad neću taj Sandžak krvavi
što caruje u zabludama,
što nad njim se krik prolama.
Putujemo kao čergaši od sela do grada,
puni nam džepovi ispisanih pasoša, srce jada,
a život nam je strašan u skitanju!
Jutros sam zalio korita suzama,
poslednji put sam pomilovao nekadašnja
pojila,
zavriskala je majka krikom što prolama
i mlekom što me je dojila,
molila je da poljubim i zemlju i travu.
 
Putujemo, tamo je Anadolija…
Zemlja puta daleka,
bolna me misao i strepnja tamo čeka,
da umrem željan
za rekom,
za rodom,
za plodom,
za zemljom što me,
krikom do neba
da ostanem zvala.

Slični članci

Pročitajte
Close
Back to top button