Kultura

Dva tariha za Stari most u Mostaru

Derviš-paša Bajezidagić

TARIH O GRADNJI MOSTA U MOSTARU

Ćupriju podiže koja podsjeća na luk duge
Allahu moj! Ima l’ na svijetu po ljepoti druge?
Jedan je Derviš zadivljen stao i rekao riječi:
Ostavit ćemo ćupriju a mi ćemo preći.

                   Godine 974. (1576-77) 

S turskog: Lamija Hadžiosmanović i Salih Trako
Prepjevao: Muhamed Dželilović

Skender Kulenović

TARIH

za Stari most u Mostaru

Rat il stoglav satrap il zmaj zemljotresa

sruše sve do zvijezda, i nebo se jada.

Ti miran i savit preko mrakobjesâ,

ljude i rijeku puštaš ušću nada.

Hoće da premosti tebe u svom svijetu

slikar opsjednuti, pa u posla pola

dođe mu da baci u rijeku paletu,

srdit sklapa štake – sve skelet i smola!

Mjesec novorođen kad krene da pređe

s ove međe nebu do one mu međe,

tvojim bijelim skokom htio bi da skoči.

Ja, tvoj neimar, kad skidahu ti skele,

zažmirih i pobjegoh od zamisli smjele.

Kad čuh glas, orosiše mrtve mi se oči.

Slični članci

Back to top button