Kultura

Nova knjiga: “Bangladeš” Enesa Halilovića

Književnik Enes Halilović objavo je novu knjigu: Bangladeš, Manifest kvantumizma.

Bangladeš je spev u vidu reportaže, istovremeno i vodič kroz istoriju poezije, a Manifest kvantimizma je teoretski putokaz ka kvantnom stanju pesništva.

Urednik knjige je Miloš Konstantinović, a korice potpisuje likovna umetnica Dragana Nikolić.

Enes Halilović je rođen je 5. marta 1977. u Novom Pazaru. Objavio je zbirke poezije: Srednje slovo (1995, 2016), Bludni parip (2000, 2017), Listovi na vodi (2007, 2008, 2008), Pesme iz bolesti i zdravlja (2011) i Zidovi (2014, 2015), zbirke priča: Potomci odbijenih prosaca (2004), Kapilarne pojave (2006) i Čudna knjiga (2017, 2018), drame: In vivo (2004) i Kemet (2009, 2010) kao i romane: Ep o vodi (2012) i Ako dugo gledaš u ponor (2016, 2017).

Slični članci

Back to top button