Novo

Danas bez advokata

U toku obustave rada advokati mogu da sačinjavaju pismene podneske koji su vezani za rok i u situaciji kada bi stranka izgubila pravo na podnošenje pravnog sredstva ili bi joj bila naneta nenadoknadiva šteta, navodi se u saopštenju.

BEOGRAD, 24. septembar 2021.(FoNet) – Advokati Srbije su danas u jednodnevnoj  obustavi rada zbog objavljenih pravnih stavova Vrhovnog kasacionog suda u vezi troškova obrade kredita i osiguranja Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK).

Upravni odbor AKS u četvrtak je saopštio da advokati Srbije danas neće postupati u postupcima pred sudovima i drugim organima bez izuzetka, a obustava se odnosi na sve postupke, uključujući i takozvane pritvorske predmete, postupke prema maloletnicima i postupke po privremenim merama, navodi se u saopštenju AKS.

U toku obustave rada advokati mogu da sačinjavaju pismene podneske koji su vezani za rok i u situaciji kada bi stranka izgubila pravo na podnošenje pravnog sredstva ili bi joj bila naneta nenadoknadiva šteta, navodi se u saopštenju.

U obrazloženju se naglašava da je Vrhovni kasacioni sud 16. septembra na sednici Građanskog odeljenja usvojio i objavio Dopunu pravnog stava o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita i Pravni stav o dozvoljenosti ugovaranja premija osiguranja, kao obaveze korisnika, kod NKOSK.

Obustavom rada advokati Srbije izražavaju najoštrije protivljenje objavljenim pravnim stavovima Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, kojima se na direktan način narušava pravna sigurnost građana Srbije i menja dosadašnja sudska praksa sudova.

U saopštenju AKS smatra da je doneti pravni stav da je pravno valjana odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da plati banci premiju osiguranja kod NKOSK u direktnoj suprotnosti sa dosadašnom nespornom praksom svih sudova u Srbiji, uključujući u Vrhovni kasacioni sud.

Advokatska komora Srbije smatra da se ovakvim postupanjem najviša sudska instanca u Srbiji stavila na stranu ekonomskih interesa poslovno-bankarskih centara moći i izražava svoju sumnju u nezavisno postupanje Vrhovnog kasacionog suda u konkretnom slučaju. 

Slični članci

Back to top button