Novo

SANU za novi zakon o udžbenicima

Tržište školskih knjiga je izvan državne kontrole, što je neprihvatljivo za bilo koju pravno uređenu, slobodnu i nezavisnu državu, smatraju u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti

Prateći pažljivo naučni, obrazovni i kulturni život zemlje, Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) sa zabrinutošću se juče oglasila saopštenjem u kome navodi da uočava neprilike u kojima se našao Zavod za udžbenike, jedna od najvažnijih ustanova obrazovnog sistema Srbije. Takvo stanje zavoda još više ih, kažu, brine jer su SANU, Matica srpska i Zavod za udžbenike kao izvršni izdavač, nosioci kapitalnog projekta srpske kulture – Srpske enciklopedije.

Suvišno je, ističu akademici, naglašavati da je zavod, od svog osnivanja 1957. godine, objavljivanjem oko 400 miliona primeraka udžbenika za sve nivoe obrazovanja, priručnika, monografija, leksikografskih izdanja, sabranih i izabranih dela vodećih imena naše i svetske nauke, književnosti i umetnosti – dao nemerljiv doprinos nacionalnoj kulturi u najširem smislu toga pojma.

Među njima su, navode, i sabrana i izabrana dela mnogih velikana naše nauke i kulture, kao što su Nikola Tesla, Mihajlo Pupin, Stojan Novaković, Jovan Cvijić, Stevan Mokranjac, Bogdan i Pavle Popović, Aleksandar Belić, Miloš Đurić i drugi.

Time se Zavod za udžbenike nesumnjivo svrstao u ustanove od nacionalnog značaja, potpisuju u saopštenju predstavnici Odeljenja istorijskih nauka SANU, uz podršku Izvršnog odbora SANU. Uprkos tome, navode da je važeći Zakon o udžbenicima liberalizovao njihovo izdavanje s obrazloženjem da će se time, zbog konkurencije, poboljšati kvalitet udžbenika, da će država od svih izdavača ubirati veći porez no što ga plaća zavod.

– Ta očekivanja nisu se ostvarila. U izdavačkoj delatnosti privatnih izdavača udžbenika, a njih ima više desetina i mahom su u rukama stranaca, nema prave kontrole ni u oblasti tiraža, niti u oblasti prodaje, a upitan je i kvalitet provere sadržaja udžbenika. Tržište udžbenika je izvan državne kontrole, što je neshvatljivo i iz više razloga štetno i neprihvatljivo za bilo koju pravno uređenu, slobodnu i nezavisnu državu. Način izbora udžbenika uzrokovao je pojavu korupcije i krši Zakon o monopolu. Na slobodnom tržištu izdavači udžbenika nisu ravnopravni, jer je Zavod za udžbenike jedini obavezan da štampa niskotiražna izdanja, raspisuje tendere i slično. To je nacionalni Zavod za udžbenike dovelo do ruba propasti. Veoma je važno, i to moramo da naglasimo, nijedna istinski nezavisna i ozbiljna država u svetu ne bi smela dopustiti da objavljivanje udžbenika od ključnog značaja za obrazovanje i vaspitanje, kao i za očuvanje i negovanje nacionalne svesti (poput srpskog, istorije, geografije, likovnog, muzičkog) prepusti bilo kojoj stranoj državi – izričiti su u SANU i kažu da to ne čine ni države iz kojih su strani izdavači došli u našu zemlju.

Da bi se očuvalo dostojno mesto Zavoda u srpskoj prosveti i kulturi i omogućio dalji uspešan rad ove ustanove, izložene „pogrešno shvaćenom i u praksi još pogrešnije organizovanom tržištu udžbenika”, predstavnici SANU apeluju na sve odgovorne političke činioce u zemlji. Od njih traže da se o Zavodu za udžbenike, kao ustanovi od posebnog značaja za državu, i o udžbenicima donese novi zakon sličan onom koji je bio na snazi od 1973. do 1993. godine.

Slični članci

Back to top button