Društvo

Novi Pazar – opasno zagađenje vazduha !

Novi Pazar spada u jedan od četiri grada u Srbiji koji su u 2022. godini prednjačili po broju dana sa prekoračenjem srednjih koncentracija PM čestica, saopštila je danas Nacionalna ekološka asocijacija (NEA).

Prema analizi ove organizacije u Novom Pazaru je tokom prošle godine bio 141 dan bio sa prekoračenjem srednjih dnevnih graničnih koncentracija PM10 čestica.

Osim u ovom gradu, vazduh u “zonama” Srbija i Vojvodina bio je prekomerno zagadjen i u Užicu, Popovcu i Valjevu.

Više od 100 dana sa prekoračenjem tih koncentracija zabeleženo i na mernim stanicama Smederevo-Radinac, Beograd-Zemun TB, Kosjerić i Pirot.

U analizi se navodi da državni monitoring u kontekstu praćenja koncentracija PM čestica u realnom vremenu pokriva 12 od 29 gradova sa više od 50.000 stanovnika, kao i da oko 20 odsto stanovnika Srbije živi u opštinama u kojima nema nikakvog monitoringa kvaliteta vazduha.

Ukoliko bi se ravnopravno koristili i podaci iz „građanskog“ monitoringa, onda bi i Tutin bio jedan od gradova u kojima je došlo do neke vrste prekoračenja dnevnih graničnih vrednosti za PM10 čestice.

NEA je upozorila i da više od 95 stanovništva Srbije živi u zonama u kojima srednje godišnje vrednosti PM2.5 čestica, koje su najopasnije po zdravlje, jer prelaze vrednost koju preporučuje Svetska zdravstvena organizacija.

“U publikaciji Instituta za zdravstvene efekte iz septembra 2022. godine naveden je podatak da godišnje u Srbiji premine pre vremena 12.700 ljudi usled dugogodišnje izloženosti zagadjenom vazduhu. Procena je rađena na osnovu zvaničnih podataka monitoringa kvaliteta vazduha i zvaničnih podataka zdravstvene statistike”, navodi se u ovoj analizi.

Na kraju se podvlači da je neophodno da aktivnosti na sprovođenju Akcionog plana Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji otpočnu odmah.

izvor: freemedia A.Bajrović

Slični članci

Back to top button