Društvo

Poziv Bošnjacima da se prijave na konkurs MUP-a

Bošnjačko nacionalno vijeće će uzeti učešće u promotivnoj kampanji koja će se sprovoditi narednih dana.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je konkurs za prijem saobraćajnih i graničnih policajaca. 

Tim povodom, rukovodstvo Vijeća razgovaralo je sa predstavnicima Policijske uprave u Novom Pazaru o organizaciji promotivne kampanje sa ciljem prijavljivanja na konkurs što većeg broja Bošnjaka.  

Bošnjačko nacionalno vijeće poziva sve zainteresirane Bošnjake da se u što većem broju prijave na konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova, te da u svojoj prijavi naglase svoju nacionalnu pripadnost.

Nacionalna struktura u državnim organima, posebno kada je policija, sudstvo i tužilaštvo u pitanju, nije ni približna nacionalnoj strukturi stanovništva u sandžačkim opstinama. Bošnjačko nacionalno vijeće redovno ukazuje na ovaj veliki problem, pa je interes da se nesrazmjerna nacionalna struktura u državnim organima popravlja u korist Bošnjaka. 

Očekivanje bošnjačkog nacionalnog vijeća je da će se prilikom prijema poštovati Ustav i zakoni, i da će se veći broj Bošnjaka zaposliti u institucije sa javnim ovlaštenjima u opštinama Sandžaka.

Delegaciju Bošnjačkog nacionalnog vijeća na sastanku sa rukovodiocima policijske uprave u Novom Pazaru činili su predsjednik Izvršnog odbora dr. Fuad Baćićanin, potpredsjednik Vijeća dr. Edin Numanović i sekretar Samer Jusović.

Slični članci

Back to top button