Društvo

Novac za obolele od retkih bolesti

Vlada Republike Srbije donela je odluku da se za lečenje lica obolelih od retkih bolesti u 2021. godini izdvoje tri milijarde dinara, što je najveći iznos do sada za ove namene.

S obzirom na to da je lečenje ovih lica jedan od prioriteta Vlade Srbije, obezbeđen je kontinuitet izdvajanja iz budžeta u poslednjih osam godina.

Prvi put za lečenje retkih bolesti izdvojena su sredstva iz budžeta 2012. godine, kada je obezbeđeno 130 miliona dinara za terapiju osam pacijenata. U 2020. godini od ovih bolesti lečeno je 325 pacijenata, za šta je izdvojeno ukupno 2,4 milijarde dinara.

Rekordnim izdvajanjem za ovu godinu, država će obezbediti skoro 24 puta više novca u budžetu u odnosu na 2012. godinu. Sredstva su namenjena za obolele koji se već nalaze na terapiji, ali i one koji lečenje tek započinju.

Od 2012. do 2019. godine broj obolelih koji se leče iz sredstava budžeta povećan je za približno 25 puta (sa osam pacijenata u 2012. godini na 200 pacijenata u 2019. godini), dok je broj retkih bolesti koje se leče iz sredstava budžeta povećan sa dva na 19 različitih vrsta.

Slični članci

Back to top button