Društvo

Zločini u Foči 1992. godine

U Foči su zabeleženi neki od najdrastičnijih primera sistematskog seksualnog nasilja tokom rata u BiH, koje je bilo i jedan od razloga osnivanja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

BEOGRAD, 02. avgust 2021.(FoNet) – Fond za humanitarno pravo (FHP) saopštio je danas da je napravio prvu digitalnu arhivsku kolekciju “Zločini u Foči 1992. godine”, koja sadrži presude, video-zapise, dokazne predmete i druge materijale prikupljene iz sudskih baza podataka i arhive FHP.

Cilj kolekcije je da na što potpuniji način predstavi i dokumentuje ratne zločine nad bošnjačkim stanovništvom Foče počinjene na početku rata u Bosni i Hercegovini.

Kada je Foča krajem aprila 1992. godine pala pod kontrolu srpskih snaga, usledila su hapšenja nesrpskih civila i njihovo odvođenje u zatočeničke objekte, naveo je FHP i ukazao da su posebna meta napada bile bošnjačke žene i devojčice, od kojih su mnoge držane u seksualnom ropstvu u nekoliko zatočeničkih objekata, gde su silovane, mučene i na druge načine zlostavljane i ponižavane.

U Foči su zabeleženi neki od najdrastičnijih primera sistematskog seksualnog nasilja tokom rata u BiH, koje je bilo i jedan od razloga osnivanja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Prema Fondu, suđenje pred MKSJ u predmetu Kunarac i drugi predstavlja prekretnicu u međunarodnom krivičnom pravu, jer je proširilo okvir dela “porobljavanje kao zločin protiv čovečnosti” tako da uključi i seksualno porobljavanje.

Zahvaljujući tom i drugim predmetima pred MKSJ koji su se bavili seksualnim nasiljem, priznato je da silovanje nije samo prateća pojava oružanih sukoba, nego i moćno oruđe rata koje se koristi za zastrašivanje, progon i teror, ukazao je FHP.

Digitalna arhivska kolekcija “Zločini u Foči 1992. godine” dostupna je na https://zonaneodgovornosti.net/digitalne-kolekcije/zlocini-u-foci-1992-godine/.

Slični članci

Back to top button