Društvo

“Medij” bez registra u izvještaju Grada Novog Pazara

Agencija za privredne registre (APR) potvrdila je danas da u Registru medija ne postoji, niti je bio registrovan, domen (internet portal ) “rtvnp.rs”. Prema zvaničnom izvještaju Grada Novog Pazara “rtvnp.rs” je naziv medija preko kojeg je, u toku 2023. godine, sa 9.000 objavljenih sadržaja, realiziran dio projekta RTV Novi Pazar “Naša misija – informisani građani i javni interes”. Taj projekat je plaćen iz Budžeta grada sa više od 315 hiljada eura.

Prema decidnim zakonskim i drugim propisima da bi neki prijedlog medijskog projekta bio sufinansiran, preduslov je da medij na kome se objavljuje sadržaj projekta bude upisan u Registar medija kod nadlženog državnog organa.

Grad Novi Pazar objavio je prošle sedmce izvještaje o realizaciji konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Novog Pazara u 2022 i 2023. godini.

U dijelu izvještaja koji se odnosi na projekat “Naša misija – informisani građani i javni interes” za koji je Radio televizija Novi Pazar doo dobila 36.900.000 dinara (više od 315.000 eura), navodi se da su u periodu od godinu dana realizovani sadržaji informativnog, kulturno-obrazovnog, vjerskog, dokumentarnog i programa za dijsporu.

“Proizvedeno je preko 3500 sadržaja za televiziju, 1000 sadržaja za radio i 9000 za portal”, piše u izvještaju koji je kao predsjednik Gradskog vijeća potpisao Nihat Biševac.

U odjelu “naziv medija preko kojeg je projekat realizovan” stoji da je sadržaj realizovan na tri platforme, TV Novi Pazar, Radio Novi Pazar i internet stranici www.rtvnp.rs.

Portal SNEWS

Slični članci

Back to top button