Društvo

Novi Pazar daje za BNV 12 miliona dinara u 2020. godini

NOVI PAZAR – Budžetom Novog Pazara za 2020. godinu planirano je preko 866 miliona dinara za isplatu zarada i doprinosa radnicima lokalne samouprave što je, kao i ranijih godina, najveća stavka među rashodima gradske kase, javlja Sto plus.

Nakon plata, najviše novca iz budžeta Novog Pazara za sledeću godinu otići će na izgradnju i uređenje komunalne i kanalizacione infrastrukture (411 miliona dinara), a značajna sredstva (263 miliona) biće izdvojena za rad Predškolske ustanove “Mladost”, osnovnih (161 milion) i srednjih škola (78,5 miliona dinara).

Za podršku sportskim klubovima opredeljeno je 114 miliona dinara, a za izgradnju sportske infrastrukture još 42 miliona dinara.

Na otplatu glavnice duga i kamata ranije uzetih kredita budžetom Novog Pazara za sledeću godinu predviđeno je 71 milion dinara, dok će milion dinara manje biti utrošeno na izradu dokumentacije za razne projekte.

Za sufinansiranje medijskih projekata planirano je preko 64 miliona dinara, a nevladinih organizacija 17 miliona dinara. Petnaest miliona dinara će biti izdvajanja za podršku poljoprivrednicima, a 12 miliona za rad Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

Subvencije “Gradskoj toplani” za grejanje iznose 20 miliona dinara, dok je aproprijacijom za projektno planiranje Zavodu za urbanizam predviđeno 35 miliona dinara, dok će 40 miliona dobiti Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta za održavanje saobraćajne infrastrukture.

Javno komunalno preduzeća “Gradska čistoća” može računati na 100 miliona dinara iz gradske kase, a “Vodovod i kanalizacija” na 30 miliona.

Za aktivnosti i rad Kulturnog centra Novi Pazar projektovano je 67 miliona dinara, Narodne biblioteke “Dositej Obradović” 34 miliona, Regionalnog pozorišta blizu 19,7 miliona, a Istorijskog arhiva i Muzeja “Ras” po 19 miliona dinara.

Gradska uprava planirala je i da u sledećoj godini isplati oko 71 milion dinara na ime kamata i glavnice ranije uzetog kredita.

Budžetom Novog Pazara za 2020. godinu predviđeno je da se u gradsku kasu slije nešto više od 3,2 milijarde dinara, od kojih je skoro 1,4 milijarde od naplate poreza na imovinu i dohodak.

Druga najveća stavka među prihodima su transferi od države i međunarodnih donatora na osnovu kojih Novi Pazar očekuje 823 miliona dinara. Budžet će biti popunjen i sa 658 miliona dinara od naplate lokalnih komunalnih taksi, kao i od 420 miliona dinara od doprinosa za izdavanje građevinskih dozvola.

Grad je planirao i da u narednoj godini uzme kredit od 180 miliona dinara.

Slični članci

Back to top button