Društvo

IN MEMORIAM: ĆEMAL DOLIĆANIN

Odlazak čuvenog naučnika.

NOVI PAZAR – Danas je u Novom Pazaru u 79. godini iznenada preminuo prof. dr Ćemal Dolićanin, prvi rektor Državnog univerziteta u Novom Pazaru, koji je na čelu ove ustanove bio od njenog osnivanja do 2012. godine.

“Njegovo ime neraskidivo je vezano za osnivanje i intenzivan razvoj ove visokoobrazovne institucije i za oblast visokog obrazovanja Republike Srbije”, saopštio je DUNP.

Prof. dr Ćemal Dolićanin rođen je 1945.godine. Završio je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, na kome je i magistrirao. Zvanje doktora nauka stekao je 1980. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Prištini, a zvanje redovnog profesora matematičkih nauka 1985. godine.

Bio je predavač na univerzitetima u Srbiji i gostujući profesor na univerzitetima u Nemačkoj, Rusiji i Belorusiji. Autor je brojnih univerzitetskih udžbenika i stručnih i naučnih radova. Tokom bogate profesionalne karijere prof. Dolićanin bio je prodekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Prištini, dekan Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini, dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Prištini, prorektor za nastavu i naučni rad Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, potpredsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, predsednik je Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Kao profesor emeritus obavljao je funkciju koordinatora master i doktorskih studija Državnog uiverziteta. Zvanje akademika Južnoslovenskih nelinearnih nauka stekao je 2009. godine.

Slični članci

Back to top button