Društvo

Evropska centralna banka nudi Srbiji kredit od milijardu evra. A kolika je kamata?

Srbija ima preventivno na raspolaganju milijardu evra u slučaju da je narušena likvidnost finansijskog sistema koju joj je obezbedila Evropska centralna banka (ECB).

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je da je ECB pozitivno odgovorila na inicijativu za uspostavljanje preventivne repo linije putem koje bi se, u slučaju potrebe, domaćem finansijskom sistemu mogla obezbediti dodatna likvidnost u evrima. Na taj način omogućen je dodatni vid podrške domaćoj ekonomiji u uslovima pandemije kovida 19.

„ECB i NBS postigle su sporazum da uspostave repo liniju za obezbeđivanje likvidnosti u evrima srpskim finansijskim institucijama ukoliko se javi takva potreba u uslovima poremećaja na tržištu nastalih zbog pandemije kovida 19. Putem ove repo linije ECB obezbeđuje likvidnost u evrima centralnim bankama zemalja koje nisu članice zone evra u zamenu za odgovarajući kolateral u evrima. Repo linija daje mogućnost NBS da od ECB pozajmi maksimalno milijardu evra. Svako pojedinačno korišćenje sredstava može se vršiti na rok od najviše tri meseca. Repo linija ostaje na snazi do kraja juna 2021, osim ako se taj rok ne produži”, navedeno je u saopštenju.

Branko Urošević, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, kaže da se radi o kratkoročnom zajmu, a iz formulacije da smo dužni da damo kolateral u evrima jasno je da pozajmica ima i kamatu. Ne znamo koliku.

Slični članci

Back to top button