Društvo

Gojković se upoznala sa još jednim predmetom počinjene krađe u Muzeju Jugoslavije

Ministar kulture i informisanja Maja Gojković upravo se upoznala sa još jednim predmetom počinjene krađe ovoga puta iz decembra 2016. godine u Muzeju Jugoslavije, od strane lica angažovanog na ugovor o delu u firmi „Dobergard“, zajedno sa „Dobergard – plus“, koja je obavljala fizičko –tehničko obezbeđenje ovog Muzeja.

Iz predmeta se vidi da je okrivljeni zaključio sporazum o priznanju krivičnog dela teške krađe i osuđen je pravosnažnom presudom. Iz popisa predmeta utvrđeno je da je počinilac krivičnog dela otuđio lične predmete Josipa Broza Tita, kao i poslužavnik i čašu sa likom Hajla Selasija. Firma „Dobergard“ je na osnovu učinjene štete isplatila 3.250.607,16 dinara na račun Ministarstva finansija, Uprave za trezor.

Ministarstvo podseća da je u toku postupak vezan za krađu vrednih predmeta iz zbirke Muzeja primenjene umetnosti, gde je takođe okrivljeno lice radnik firme „Dobergard“, koja još uvek obezbeđuje ovaj Muzej.

Back to top button