Kultura

Teško onom koga vode živa

  (Nusret Omerika, Morem jaše na konju djevojka, IC Štamparija d.o.o.  Mostar, Mostar, 2022)

Knjiga „Morem jaše na konju djevojka“ u kojoj je Nusret Omerika sabrao bošnjačke lirske šaljive pjesme pokazuje istrajnog istraživača koji je konsultovao izvore, a neke lirske pjesme i sam sačuvao od zaborava.

Humor kao vid komunikacije među ljudima imao je vijekovima cilj da ih zabavi, učini srećnim, ponekad i da žigoše neku pojavu.

Neki tvrde da riječ humor potiče iz starogrčakog, neki tvrde da je njen korijen u latinskom, ali se slažu da humor u praznačenju predstavlja tečnost. Mnogo te tečnost još od Mesopotamije do antičkog doba do danas izliveno je u priče i pjesme, anegdote, basne, šaljive kletve i zakletve, a prikazane su mnoge situacije i mnoge vrste ljudi. I Bošnjaci su, pokazuje knjiga „Morem jaše na konju djevojka“ pokazali vještinu da skoro sve životne i porodične situacije i mnoge društvene fenomene, čak i one ozbiljne i tragične, posmatraju sa vedrije strane.

Narod je humoristično sagledao i sebe.

Ostaje ponos na duhovite pretke, ali i gorak ukus –  saznanje da ovako bogat humor imaju samo narodi koji su u prošlosti mnogo patili. Paralelno gledano, poznato je i kroz istoriju filma da su najbolji komičari iz napaćenih naroda.

Među 434 pjesme mnogo je izvanrednih. Kao primjer za nezaborav izdvajamo „Šaljiva pjesma koja se djeci pjeva radi zabave“ gdje se pobrajaju skoro sve vrste ptica i na taj način, vrhunskom didaktikom, riječi ostavljaju kao zalog budućnosti. To je primjer kako se, vrlo vješto, plasiraju mladima i znanje i jezik.

Šta tek reći o paradoksima, običajima, riječima, porodičnim ulogama i konkretnim ličnostima koje su Bošnjaci šaljivo dotakli u lirici! Rječnik koji prati knjigu sadrži mnoge pojmove na osnovu kojih rekonstruišemo svakodnvicu porodičnog života.

Bogata knjiga i vrijedan istraživački rad. Ne znam da li je Omerika od neke institucije bio podržan ili je radio „o svom ruhu i kruhu“, ali evidentan je uloženi trud i nadam se da će ova knjiga doći u ruke mnogima koji znaju kako da pročitano uliju u svijest mladih.

Enes Halilović

Slični članci

Pročitajte
Close
Back to top button