Kultura

Mogućnost studiranja na daljinu

Princip po kojem se odvija proces obrazovanja je takav da studenti sve potrebne materijale za učenje dobijaju preko interneta, putem stranice i aplikacije e-kampus. Ispiti će se organizovati u Podgorici, tako što će profesori iz Eskešehira donijeti ispitne materijale i nadgledati održavanje ispita

PODGORICA (AA) – Anadolu Univerzitet, turski državni univerzitet sa sjedištem u Eskešehiru, nedavno je dobio saglasnost crnogorskog Ministarstva prosvjete da sistem obrazovanja „Distance learning programs“, odnosno studiranja na daljinu, može sprovoditi i u Podgorici.

Crna Gora na ovaj način pridružila se svim balkanskim državama, ali i brojnim evropskim i svjetskim zemljama, gdje ovaj univerzitet sprovodi svoj sistem obrazovanja na ovaj način.

– Preko dva miliona studenata Anadolu Univerziteta –

Prema riječima Erdana Seferovića, koordinatora Anadolu Univerziteta za Crnu Goru, ovaj univerzitet je jedan od pionira digitalne platforme studiranja na globalnom nivou.

„Ovaj univerzitet je trenutno zastupljen u oko 30 zemalja svijeta, a ovaj vid studija pohađa preko dva miliona studenata. Od ove godine, pored ostalih balkanskih zemalja, otvorena je kancelarija u Podgorici. Riječ je o državnom univerzitetu, koji ima licencu za odvijanje nastave u Turskoj, a takođe je priznat i u svim državama gdje vrši obrazovanje na ovaj način. Takav je i slučaj sa Crnom Gorom, gdje smo i ranije imali diploma koje su stečene putem distance learning obrazovanja, a mi smo nakon sklapanja saradnje sa Univerzitetom Crne Gore održali sastanak sa Ministarstvom prosvjete, odnosno odjeljenjem za visoko obrazovanje, od koga smo dobili potvrdu da možemo sprovoditi obrazovanje na ovaj način i u Crnoj Gori. Studenti nakon završenog fakulteta dobijaju diplomu, inostranu ispravu, koja se nakon toga treba nostrifikovati u redovnoj proceduti kod nadležnog ministarstva“, kaže Seferović.

Princip po kojem se odvija proces obrazovanja je takav da studenti sve potrebne materijale za učenje dobijaju preko interneta, putem stranice i aplikacije e-kampus. Ispiti će se organizovati u Podgorici, tako što će profesori iz Eskešehira donijeti ispitne materijale i nadgledati održavanje ispita.

„U toku je drugi rok za prijave i on će trajati do 9. oktobra. Prijave se vrše online, na sajtu Anadolu Univerziteta, a studenti treba da naglase da u Podgorici žele da izađu na ispit. Nakon toga, studenti koji uspješno završe ispit bivaju obaviješteni o tome, a onda je potrebno prevesti dokumentaciju na turski jezik i dostaviti je nama. Zatim se uplaćuje školarina, da bi im mi izdali korisničko ime i šifru“, ističe Sefereović.

– Školarina 90 eura po semestru –

Iznosi školarine po semestru na turskom jeziku su 90 eura, na godišnjem nivou je to 180 eura, a za dva smjera na engleskom jeziku, menadžment i međunarodni odnosi, školarina iznosi 150 eura po semestru.

„To su sve novčane obaveze koje studenti imaju prema Univerzitetu, a takođe i da se pojave na ispitu, ovdje u Podgorici“, objašnjava Sefereović.

Anadolu Univerzitet ima nekoliko smjerova dvogodišnjih fakulteta i značajan broj četvorogodišnjih smjerova.

Kada su u pitanju dvogodišnji programi, mogu se izabrati smjerovi bankarstvo i osiguranje, usluge pozivnog centra, vanjska trgovina, kućni menadžment, fotografija i snimateljstvo, teologija, upravljanje ljudskim resursima, kulturno nasljeđe, komunikacija brendovima, mediji i komunikacije, radio i TV program, sportski menadžment i web dizajn i programiranje.

Kada je riječ o četvorogodišnjim programima, može se izabrati ekonomija, javna uprava, finansije, međunarodni odnosi, filozofija, sociologija, istorija, odnosi sa javnošću, turski jezik i književnost, menadžmentski informacioni sistem.

„Zadovoljni smo interesovanjem. Mi nismo komercijalni univerzitet kojem je cilj da zaradi puno novca, već nam je važno da smo prisutni u Crnoj Gori i da ljudi znaju da mogu odavde, iz Crne Gore, da steknu diplomu jednog stranog turskog univerziteta. Očekujemo da će biti do 50 studenata prve godine“, istakao je Sefereović.

Slični članci

Back to top button