Kultura

Pešterski motivi – snimljeni spotovi za kompozicije Sulejmana Ćatovića

NOVI PAZAR – Kulturno-umentičko društvo mladih Novi Pazar uspješno je nastavilo 2018. godine započeti projekat Pešterski motivi – posthumna prezentacija i popularizacija instrumentalnog stvaralaštva bošnjačkog kompozitora Sulejmana Ćatovića.

Od 2018-2020. godine studijski su snimljene sve instrumentalne kompozicije ovog autora u izvođenju Nake Nikšić (klavir) i Džefrisa Pučića (klarinet) i urađen je CD sa booklet-om. Tokom 2021. godine snimljeni su spotovi za kompozicije Mala pastorala i Pešterska pastorala. Projektom je predviđeno da se u narednom periodu sve ono što je urađeno u okviru projekta prezentuje i popularizuje u vidu niza koncerata i promocija CD-a i spotova.

Projekat se realizuje uz podršku Ministrastva kulture i informisanja Republike Srbije.

Projekat vodi Naka Nikšić koja je doktorirala metodiku nastave muzičke kulture na Učiteljskom fakultetu u Beogradu i klavir na Državnom konzervatorijumu u Ankari.

Od 2001. godine zaposlena na Učiteljskom fakultetu u Beogradu – Nastavno odeljenje u Novom Pazaru, gdje radi u zvanju docenta za predmete Metodika nastave muzičke kulture 1 i Metodika nastave muzičke kutlure 2. Autorica je naučnih radova iz oblasti metodike nastave muzičke kulture, pijanizma i etnomuzikologije.

Učesnica je brojnih naučnih skupova nacionalnog i međunarodnog značaja, a, paralelno sa pedagoškim i naučnoistraživačkim radom, ostvaruje i bogatu umjetničku aktivnost kao koncertni izvođač u zemlji i inostranstvu.

Slični članci

Back to top button