Kultura

Riječ kao tradicija i nauka

Posjetite novi blog za lingviste i sve jezičke sladokusce...

Mlada naučnica doc.dr. Azra Hodžić – Čavkić uređuje je blog www.idiomnadan.com kojim nastoji atrikulirati vlastito dugogodišnje bavljenje teorijskom frazeologijom i frazeološkim blagom bosanskog jezika.

„U civilizaciji okrenutoj tehnologiji i digitalnim platformama to je najproduktivniji način promocije autentičnosti bilo kakvog jezičkog materijala te se time premoštava i jaz između uskostručnih pogleda, jezičke prakse u samoj govornoj zajednici i omogućava pogled na jezik iznutra“, rekla je Hodžić – Čavkić.

Blog postoji od 2020. godine i najprije je imao svrhu biti produženom rukom u procesu izrade doktorske disertacije te su na njemu bili dostupni materijali iz kojih je nastala disertacija odbranjena.

Nakon toga jedno je vrijeme građa na blogu mirovala, ali je kategoriju “digitalnih idioma” i specifičnih jednorječnica sandžačkog dijalekta aktivno objavljivala na Instagramu na profilu @in_novi_pazar_we_dont. To je naročito bilo izraženo u ljetnim mjesecima dok je boravila u jezičkoj domovini te je slušanjem ljudi zabilježila mnogo starih jednorječnica koje je pokušala prevesti na standardni bosanski jezik.

„Kad kažem da jedan dio te građe razumijevam kao digitalne idiome, treba imati na umu da to tvrdim jer se u njima kombinira idiomska struktura i jezičke formulaizacije nastale u jeziku na društvenim mrežama. Ovom prilikom najavljujem i rubriku Idiomi u pokretu koja će prvi put, koliko je meni poznato, oživjeti idiomsku građu u tehnici motion design. Time se nadam popularizaciji građe te i usputnoj promociji bloga, ali centralni cilj jeste iskorak u očuvanju općeg jezičkog dobra“, rekla je Azra Hodžić-Čavkić.

Ona je rođena 15. 4. 1987. godine u Novom Pazaru. Osnovnu školu završila je u Novom Pazaru (OŠ “Bratstvo” u periodu 1994–2002), a srednju u Sarajevu (Prva bošnjačka gimnazija u Sarajevu u periodu 2002–2006). Od 2006/07. godine do 2011/12. godine bila je studentica Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik (2009. godine završila je osnovni studij sa zvanjem bakalaureata bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti naroda Bosne i Hercegovine uz prosjek 9,25, a potom je 2012. godine stekla stepen magistra bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti naroda Bosne i Hercegovine uz prosjek 9,29).

Godine 2013. započinje i Doktorski studij bosnističke lingvistike na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Odbranila je doktorsku disertaciju „Sastav i upotreba idiomskih skupina u savremenom bosanskom jeziku“ 17. 3. 2021. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Slični članci

Pročitajte
Close
Back to top button