Reportaža

Neodgovorni ljudi bacaju smeće na Prlovima

Mjesto Prlovi između sela Izbice i sela Pljevljani kod Novog Pazara sadrži prelijepi prizor – prirodna jaruga četvrtog stepena sa stalnim vodotokom na vodonepropusnom sloju u podini.

“Jaruga je nastala u periodu kada je čovjek upotrevljavao kola sa točkovima i na putu sa južne strane formirale su se u kišnom periodu bare. Neko je vodu iz bare usmjerio niz padinu koja je erozionom snagom razarala slabo okamenjene stene, vulkanske tufove i na vrhu kupe uočene su vulkanske bombe andezitsko-dacitske lave”, rekao je geolog Alija Halilović.

On tvrdi da su ove stene nastale kao posledica aktivnosti tercijalnog vulkanizma, a sama jaruga verovatno je nastala u posljednje tri hiljade godina što svjedoči da je trasu ovog puta koristio čovjek koji se snabdevao ogrevnim drvetom sa Rogozne.

U tom vremenskom intervalu stari narodu su po pravilu gradili puteve grebenima, a samo u nuždi duž vodotokova.

photo: Kazaljka.net

Rekreativci i sportisti iz Novog Pazara često dolaze na ovaj potez pješačkom stazom, ali mnogi građani kojima nije do prirode učinili su Prlove primjerom kako čovjek može da naruži ljepotu prirode.

Naime, na Prlovima postoji i divlja deponija – primjer kako ne treba postupati sa prirodom.

Fotografija koju je zabilježio Emin Bačevac govori više od riječi.

photo: Emin Bačevac

Slični članci

Back to top button