Društvo

Civilno društvo kao kreator javne politike

U Srbiji postoji više od 30.000 organizacija civilnog društva. Značajan su društveni resurs, a u njihovim redovima često su eksperti specifičnih oblasti. Njihova istraživanja koriste i državnim organima, ali organizacije civilnog društva pre svega su kanal kojim građani mogu da utiču na kreiranje javnih politika.

Formiranje udruženja je jedan od načina da građani lakše utiču na donošenje neke odluke važne za svakodnevicu. Organizacije civilnog društva, u komunikaciji s organima javne uprave, mogu da dovedu do toga da se neka inicijativa iza koje stoje građani, uvrsti u javne politike.

Formiranje udruženja je jedan od načina da građani lakše utiču na donošenje neke odluke važne za svakodnevicu. Organizacije civilnog društva, u komunikaciji s organima javne uprave, mogu da dovedu do toga da se neka inicijativa iza koje stoje građani, uvrsti u javne politike.

“Imaju istraživanja ali su sa druge strane stalno i na terenu tako da i od građana dobijaju informacije šta je to potrebno u smislu odluka ili javnih politika što treba izmeniti”, ističe Žarko Stepanović, direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Dodaje da na taj način Organizacije civilnog društva zastupaju i zagovaraju stavove dela građana koji imaju nameru da učine nešto bolje za svoju lokalnu zajednicu ili za društvo u celini.

U Subotici direktan uticaj na inkluziju Roma

U višenacionalnoj Subotici, Centar lokalne demokratije više od dvadeset godina radi na jačanju svesti o dobrom upravljanju na lokalu i unapređivanju ljudskih i manjinskih prava u multietničkoj zajednici. Direktno je uticao na bolju inkluziju Roma.

Stanka Parać Damjanović, direktorka Centra lokalne demokratije iz Subotice naglašava da su izrada i priprema lokalnog akcionog plana za inkluziju Roma, a to istovremeno podrazumeva i reaktiviranje, odnosno podsticaj funkcionisanju rada radnih tela koja su statutom predviđena, često mrtva slova na papiru.

Jedan od važnih pomaka da inicijative civilnog sektora postanu javne politike, jeste usvajanje Smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga propisa.

“Sada je obaveza svakog državnog organa da na samom početku objavi polazne osnove tog dokumenta koji želi da donese, zapravo dokumenta javne politike, da objavi ex-ante, odnosno ex-post analizu, da uključi zainteresovanu javnost u taj proces, da uključi po mogućnosti i civilno društvo u radne grupe za izradu dokumenata javne politike ili propisa.

I naravno, na kraju, ono što je i ranije bilo u našem zakonodavnom sistemu, to je da otvori javnu raspravu o tim dokumentima koji su predlozi propisa”, smatra Žarko Stepanović

Najviše organizacija civilnog sektora je na lokalu. U manjim sredinama vidljivije je kada građani kroz tu formu rešavaju ozbiljne probleme.

Slični članci

Back to top button