MagazinZdravlje

Maslina je blagoslovljeno drvo

U Kur’anu Časnom , Allah swt., Svemoćni Stvoritelj, naziva maslinovo drvo blagoslovljenim drvetom:

“Allah je izvor svjetlosti Nebesa i Zemlje! Primjer svjetlosti Njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka, svjetiljka je u kandilju, a kandilj je kao zvijezda blistava koja se užiže blagoslovljenim drvetom maslinovim, i istočnim i zapadnim, čije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne; sama svjetlost nad svjetlošću. Allah vodi ka svjetlosti Svojoj onoga koga On hoće. Allaha navodi primjere ljudima, Allah sve dobro zna.” (Kur’an, Svjetlost-An-Nur, 35)

U drugoj ajetu se kaže: “I drvo koje na Sinajskoj gori raste, koje zejtin daje i začin je onima koji ga jedu.” (Prevod značenja, El-Mu’minun, 20)

Slični članci

Back to top button