Zdravlje

Maligne bolesti drugi najčešći uzrok smrtnosti

Konferencija se održava s ciljem jačanja saradnje u oblasti onkologije, promovisanja vrhunske dijagnostike i terapeutske procedure u onkološkoj njezi, kao i pokretanja konkretnih projekata saradnje u oblasti onkologije sa ciljem poboljšanja zdravstvene situacije u zemljama regiona

SARAJEVO (AA) – Delegacija Bosne i Hercegovine, koju predvodi ministar civilnih poslova Adil Osmanović, učestvuje u radu Regionalne konferencije ministara o partnerstvu i saradnji u oblasti onkologije u Budimpešti.

Konferencija se održava s ciljem jačanja saradnje u oblasti onkologije, promovisanja vrhunske dijagnostike i terapeutske procedure u onkološkoj njezi, kao i pokretanja konkretnih projekata saradnje u oblasti onkologije sa ciljem poboljšanja zdravstvene situacije u zemljama regiona.

Osmanović je rekao da podaci iz regiona Zapadnog Balkana govore da su maligne bolesti drugi najčešći uzrok smrtnosti, što predstavlja veliki problem i za pacijente i za zdravstvene vlasti kod prevencije, dijagnostike, liječenja i praćenja onkoloških pacijenata.

“Nažalost, broj oboljelih od malignih bolesti u Bosni i Hercegovini konstantno raste. Stoga su zdravstvene vlasti u proteklom periodu radile na izradi strateških dokumenata za sprečavanje i rano otkrivanje raka koji su temeljni elementi prevencije. Posebno želim istaći, da borba protiv malignih neoplazmi, podrazumijeva odgovornost svakog pojedinca za brigu o vlastitom zdravlju i sprečavanju bolesti. Prevencija i kontrola raka u kontekstu integrisanog pristupa, postavlja jasnu mapu puta kako bi se ostvario potencijal za prevenciju, ranu dijagnozu, brzu terapiju i palijativnu skrb za osobe s karcinomom”, rekao je Osmanović.

Na konferenciji je usvojena Deklaracija koja bi trebalo da olakša komunikaciju i poboljša saradnju među zemljama regiona, povećavajući njihovu zajedničku snagu, učinkovitost i uticaj. Učesnici su potvrdili opredjeljenost da podijele svoje metode i najbolje prakse kontrole raka, priznajući pritom važnost podrške istraživanju i razvoju na regionalnom nivou, kao i inovacijske aktivnosti u korist budućeg i produktivnog razvoja onkologije.

Tokom konferencije u Budimpešti predstavljena je ideja o osnivanju Akademije za onkologiju centralno-istočne Evrope s ciljem da promoviše saradnju u oblasti tretmana karcinoma.

Osmanović je razgovarao na marginama konferencije i sa ministrom državnih resursa Republike Mađarske Miklosom Kaslerom o saradnji dvije zemlje u oblasti zdravstva. Konstatovano je da je od 2009. godine na snazi Sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Mađarske o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti te inicirano potpisivanje Memoranduma o razumijevanju o saradnji u oblasti zdravstva.

Slični članci

Back to top button