Reportaža

Medina: Neobično lijepe fotografije Poslanikove džamije uz prve zrake sunca

Fotorepoter AA zabilježio je neobično lijepe fotografije Poslanikove džamije uz prve zrake sunca. U i okolini džamije su brojne hadžije koje su nakon obavljanja jutarnje molitve, sabah-namaza, ostali u dvorištu Poslanikove džamije i dočekali izlazak sunca.

MEDINA (AA) – Hadžije iz svih dijelova svijeta, nakon završenih obreda hadža u Mekki, ovih dana pristižu u Medinu, kako bi još jednom posjetili džamiju i mezar posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, te druga značajna mjesta u ovom gradu. Poslanikova džamija svakako je nešto što daje posebnu ljepotu Medini.

Fotorepoter AA zabilježio je neobično lijepe fotografije Poslanikove džamije uz prve zrake sunca. U i okolini džamije su brojne hadžije koje su nakon obavljanja jutarnje molitve, sabah-namaza, ostali u dvorištu Poslanikove džamije i dočekali izlazak sunca.

Medina predstavlja drugi najsvetiji grad kod muslimana, nakon Mekke. Odredište je poslanika Muhammeda nakon njegove hidžre iz Mekke, grad u kojem se nalazi džamija i mezar posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda.

Iako je iz Mekke pristigao tek hadžija, u Poslanikovoj džamiji su već prisutne velike gužve.

Hadžije imaju priliku posjetiti i Revdu, jednu od posebnosti ove džamije, ali i Medine općenito. Er-Revda el-Mutahara, kako se tačno naziva, je prostor između Poslanikovog, a.s., mezara i njegovog minbera, za koji se u hadisu kaže da je jedna od džennetskih bašči. Tim prostorom je Poslanik, a.s., prolazio svaki dan od svoje kuće dok je dolazio na namaz. Tu mu je dolazila i objava od Allaha, dž.š.

Pored obilaska Revde i Poslanikova, a.s, mezara, hadžije imaju priliku posjetiti još dva poznata mesdžida u Medini: Mesdžid Kuba, prvu džamiju koja je sagrađena u islamu, ne računajući dva harema u Mekki i Jerusalemu, te Mesdžid Kibletejn, u kojem je upravo došlo do promjene Kible od Bejtu-l-Makdisa u Jerusalemu prema Ka’bi u Meki.

Slični članci

Back to top button