Politika

Bulić: 29. juli važan, ali smatram da nije dao velike rezultate

Nove inicijative za pokretanje pitanja statusa Sandžaka i Bošnjaka, imajući u vidu prihvaćen status nacionalne manjine, nemaju izgleda na uspjeh, tvrdi Zehnija Bulić

NOVI PAZAR – Kazaljka objavljuje serijal tekstova u susret 29.julu dana kada je 1990. na stadionu u Novom Pazaru formirana SDA čime se obnavlja višepartijski rad na ovim prostorima. Sagovornike pitamo kako gledaju na taj datum i kasnije političke reprkusije tog događaja.

Književnik Zehnija Bulić smatra da taj događaj jeste važan, ali da nije dao velike rezultate.

“Nakon uspostavljanja višepartijskog sistema u SFRJ, politički primat preuzimaju partije sa nacionalnim predzakom. Bošnjaci u Sandžaku od II svjetskog rata nisu imali političku artikulaciju do uspostavljanja višepartijskog sistema. Tada nacionalno biće Bošnjaka plebiscitarno prihvata SDA koja, kao sastavni dio SDA Jugoslavije, učestvuje u pregovorima o sudbini Jugoslavije i o statusu Bošnjaka, BiH i Sandžaka”, podsjeća Bulić.

“Ideja o autonomija Sandžaka bila je zahtjev u okolnostima raspada SFRJ”, smatra Bulić koji ističe da je “devedesetih pitanje Sandžaka i Bošnjaka internacionalizovano, a od 5. oktobra 2000. deinternacionalizovano da bi Zakonom o zaštiti prava nacionalnih manjina status Bošnjaka bio okončan formiranjem Savjeta bošnjačke nacionalne manjine u Srbiji.”

“U procesu prihvatanja statusa nacionalne manjine učestvuje i SDA Sandžaka. 2010. godine najuticajnije stranke vrše kampanju upisa Bošnjaka u poseban birački spisak nacionalnih manjina čime je manjinski status Bošnjaka u Srbiji zacementiran”, smatra Bulić.

Nove inicijative za pokretanje pitanja statusa Sandžaka i Bošnjaka, imajući u vidu prihvaćen status nacionalne manjine, nemaju izgleda na uspjeh, tvrdi Zehnija Bulić koji je, kao predsjednik Sandzačke demokratske unije, 1. aprila 2006. godine u Novom Pazaru bio jedan od organizatora Kongresa na kojem su donijete odluke protiv cijepanja Sandžaka na crnogorski i srbijanski dio tj. za opstanak državne zajednice SCG, a što je učinjeno uoči referenduma za nezavisnost Crne Gore.

Slični članci

Back to top button