Politika

Ružić odbacio inicijativu za specijalni status Sandžaka

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ocenilo je da inicijativa Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) za rešavanje statusa Bošnjaka i regije Sandžak nije u skladu sa ustavnim i zakonskim odredbama kojim se uređuju oblasti delovanja nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Ustavom Srbije propisano da pripadnici nacionalnih manjina mogu izabrati nacionalne savete radi ostvarenja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma.

“Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da Inicijativa sadržinom izlazi iz okvira Ustavom propisanih oblasti u kojima nacionalni saveti mogu da deluju i u kojima predstavljaju nacionalnu manjinu, kao i zakonom poverenih ovlašćenja u tim oblastima i po svojoj prirodi je politički akt”, navodi se u odgovoru koji je potpisao ministar Branko Ružić.

Ministarstvo navodi da Inicijativa ima i formalne nedostatke i to jer ju je doneo Izvršni odbor kojem nacionalni savet nije poverio mandat za donošenje takvih odluka. Pored toga, navode u ministarstvu, Inicijativa nije razmatrana, niti usvojena na prvoj narednoj sednici BNV.

Ministarsvo smatra da Inicijativa nema pravno dejstvo i ne može se smatrati odlukom koja ostaje na snazi, a zbog nepravilnosti u radu Izvršnog odbora ministarstvo je donelo rešenje o prestanku mandata članovima tog organa.

Bošnjačkom nacionalnom vijeću je predloženo da na prvoj sledećoj sednici konstatuje prestanak mandata članova IO i izabere nove.

Osporenom Inicijativom IO BNV tražio je specijalni status za Sandžak, koji bi dobio Ustav u čijoj izradi bi učestvovali stručnjaci Evropske unije.

Tim dokumentom bilo je predviđeno da Sandžak dobije skupštinu, vladu, policiju, sudstvo i guvernera, da donosi zakone i druga opšta akta, a Albancima, Bošnjacima, Crnogorcima i Srbima, bio bi priznat status konstitutivnih naroda

Slični članci

Back to top button