Društvo

Švedska usvaja novu strategiju za podršku reformama u Srbiji

Zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj od 2021-2027 560 miliona evra

Vlada Švedske je donela odluku o novoj sedmogodišnjoj strategiji za reformsku saradnju Švedske sa Zapadnim Balkanom i Turskom. Nastavak saradnje sa zemljama u regionu ojačaće uslove za demokratski i inkluzivan razvoj. Saradnja sa Zapadnim Balkanom uključuje Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Srbiju.

Novom strategijom Švedska će intenzivirati napore u radu sa ljudskim pravima, demokratijom, vladavinom prava, ravnopravnošću polova, inkluzivnim ekonomskim razvojem, zaštitom životne sredine i klimatskim promenama. Švedska podrška će takođe biti usmerena na jačanje miroljubivih i inkluzivnih društava, kao i na izgradnju opširnih i dugoročnih odnosa između Švedske i zemalja u regionu.

Razvoj u susedstvu Evropske unije je od značaja za Švedsku i EU. U interesu je Švedske da nastavi da sarađuje sa zemljama Zapadnog Balkana kako bi doprinela demokratskom razvoju sa ljudskim pravima, ravnopravnošću polova i vladavinom prava u fokusu ”, kaže Per Ulson Frid (Per Ohlsson Fridh), ministar za međunarodnu razvojnu saradnju.

Fond za novu strategiju za 2021-2027 iznosi ukupno 560 miliona evra, od kojih se 500 miliona evra izdvaja za Zapadni Balkan i 60 miliona evra za Tursku.

Švedska je jedan od najvećih bilateralnih donatora zemljama u regionu Zapadnog Balkana. Švedska podrška dopunjuje rad Evropske unije u oblastima koje su prioritetne za Švedsku. Prema strategiji, Švedska će takođe nastaviti da doprinosi podršci EU u radu zemalja Zapadnog Balkana sa reformskom agendom i  njihovim približavanjem EU. Podrška civilnom društvu ključna je za demokratski razvoj, a takođe je važna i za podršku Švedske svim zemljama u okviru strategije.

Švedska vlada odlučuje o strategiji reformske saradnje a sprovode je Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida), Švedski institut, Akademija Folke Bernadote i Generalni konzulat u Istanbulu.

U Republici Srbiji, Švedska će, kao naredni korak, pokrenuti inkluzivni proces pozivajući zainteresovane strane da učestvuju u ovom procesu kako bi operacionalizovala novu strategiju.

Slični članci

Back to top button