Kultura

Realizovan projkeat Očuvanje bošnjačkih pjesama Plava i Gusinja

Projekat Očuvanje bošnjačkih pjesama Plava i Gusinja, čija je kordinatorka Sajma Feratović realizovan je uz podršu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore.

Projekat je realizovan u više faza. Tokom prve faze vršeno je prikupljanje tekstova ne samo iz postojeće literature već i od ljudi koji još uvijek izvode bošnjačke pjesme uz neke instrumente. U daljem radu je urađeno snimanje i obrada video materijala odabranih pjesama uz vokalno-instrumentalnu pratnju Fehima Muminovića koju je radio Adis Pejčinović.

Poseban segment u realizaciji ovog projekta je rad na etnomuzuikološkom zapisivanju pjesama koje je uradila doc. dr Naka Nikšić, profesorka Univerzitetu u Beogradu.

Pjesme za koje je rađen etnomuzikološki zapis su: Mejra šeta, Ja poslah baba, Hoj džamijo, Hoj, planino, Šet′o sam se gore dolje, U polje se alčader dervijaše. Za navedene etnomuzikološke zapise i tekstove pjesama urađene su brošure, a snimljeni video materijal je urađen u tiražu od 100 komada (DVD-a.) Kompletno montirani video se nalazi na sljedećem linku https://www.youtube.com/watch?v=-9_rXZMMvV4&t=1342s .

Pripremljeni materijali će biti dostavljeni svim bibliotekama na Sjeveru Crne Gore, udruženjima koja se bave očuvanjem kulturne baštine, ali i pojedincima.

Lokacija koja je odabrana za snimanje je gazdinstvo Grandfather′s place Feratović u selu Budovice, Plav, Crna Gora.

Slični članci

Back to top button