Kultura

Fatima Durović: KALP

Objavila knjigu poezije "180180", 1998. Diplomirala na fakultetu umetnosti, DUNP. 2008. Dobitnica prve nagrade za dizajn jubilarnog logotipa grada, 2011. godine. Izlagala više puta samostalno i grupno u Novom Pazaru, Regensburgu, Madridu i Briselu. Autor logotipa, plakata i vizuelnog identiteta značajnih društvenih subjekata i velikog broja kulturnih programa. Profesionalno iskustvo u oblasti grafičkog dizajna i PR-a. Dugogodišnje iskustvo na razvoju kulturnih programa i na projektima internacionalne saradnje. Direktorka je Centra za decu i mlade Duga u Novom Pazaru.

KALP

Jutros su ispod bedema iskopali 

Olovno đule 

Teško kol’ko jedno srce

U beležnicu upisali:

Arheološko nalazište

  • plavim krstićem

Nakon restauracije

Zemlja je vraćena zemlji.

Istorija je u stalnom kontrapunktu

sa vremenom,

Sve borbe za srce 

Unapred su izgubljene.

Slični članci

Back to top button