Balkan

Građani Crne Gore najveću etničku distancu imaju prema Romima

Rezultati istraživanja ukazuju da je naveći stepen ukupnog etničkog distanciranja prema Romima, zatim prema Hrvatima i Albancima, te prema Bošnjacima i muslimanima, a na kraju prema Srbima i Crnogorcima

PODGORICA (AA) – Najveći stepen etničkog distanciranja građani Crne Gore pokazuju prema Romima, dok pojedinačno, etničke distance između Srba i Crnogoraca skoro i da nema, pokazalo je istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM).

U Podgorici je danas predstavljeno istraživanje o stepenu etničke distance, koje je rađeno u maju ove godine, na uzorku od 907 ispitanika.

Istraživanje je pokazalo da kada se uporedi stepen distanciranja pripadnika različitih etničkih grupacija, u ovoj godini najveći stepen distanciranja iskazuju Srbi, slijede Bošnjaci i Muslimani, te Albanci.

Metodolog CEDEM-a, Miloš Bešić, prezentirajući rezultate, kazao je da oni koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, najveći stepen distance imaju prema Romima, dok građani koji se izjašnjavaju kao Srbi, najveći stepen etničke distance imaju prema Albancima. Distance između Bošnjaka i Muslimana skoro i da nema, dok Bošnjaci najveću distancu imaju prema Romima i Albancima.

“Crnogorci gotovo da nimalo ne iskazuju distancu prema Srbima. Najveći stepen distanciranja Crnogorci iskazuju prema Romima, značajno niže prema Albancima, te još niže prema Hrvatima“, rekao je Bešić.

On je kazao da je slična situacija i sa građanima koji se izjašnjavaju kao Srbi, da gotovo nemaju distancu prema Crnogorcima.

“Distanca koju iskazuju Srbi prema Crnogorcima, u najvećoj je mjeri politička, a ne etnička. Ali ipak, Srbi iskazuju značajno viši nivo distanciranja u odnosu na pripadnike ostalih etničkih grupacija u poređenju sa Crnogorcima“, rekao je Bešić.

Slični članci

Back to top button