Politika

Novi Pazar: BNV od međunarodnih institucija zatražilo specijalan status za Sandžak

Specijalni status za Sandžak iniciran zbog prava na samoopredeljenje i zaštite individualnih i kolektivnih prava Bošnjaka u Sandžaku

NOVI PAZAR (AA) – Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV) uputilo je Evropskoj uniji (EU), Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE) i Savetu Evrope (SE) zahtev za uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak, kao model za rešavanje bošnjačkog i sandžačkog pitanja.

“Ovu inicijativu već smo uputili državnim organima Srbije i Crne Gore. Specijalan status za Sandžak predstavlja projekat od šireg međunarodnog značaja u procesu evropskih i NATO integracija zemalja Zapadnog Balkana. Sandžak u kojem su konstitutivni narodi Albanci, Bošnjaci, Crnogorci i Srbi treba biti nukleus regionalne stabilnosti i saradnje na Balkanu”, rekao je predsednik Izvršnog odbora BNV-a Hasim Mekić.

Prema Mekićevim rečima specijalni status za Sandžak značio bi efikasno rešenje političkih i teritorijalnih sporova susednih država i naroda na Balkanu.

“Za ovaj projekat je posebno zainteresovan bošnjački narod u Sandžaku čija je politička egzistencija dovedena u pitanje. Republički organi Srbije i Crne Gore više od sto godina na teritoriji Sandžaka neodgovorno, nelegalno i nelegitimno vrše vlast. Srbijanske oružane snage nad Bošnjacima i Albancima u Sandžaku imaju isključivo represivnu funkciju. Status Bošnjaka i Sandžaka nije rešen nakon raspada Jugoslavije. Bošnjaci ne prihvataju ovakav težak i neizvestan položaj i ne slažemo se sa postojećim stanjem. Potrebni su nam efikasni zaštitni mehanizmi i institucije, da bi osigurali biološki opstanak i političku egzistenciju Bošnjaka u Sandžaku”, dodao je Mekić.

Odluka o inicijativi za specijalni status Sandžaka doneta je na zasedanju Izvršnog odbora BNV-a 23. maja. Vijeće je nakon toga državni organima Srbije i Crne Gore, predsednicima, premijerima i predsednicima skupština dveju država uputilo poziv za dijalog.

Slični članci

Back to top button