Globus

Žene izbegavaju majčinstvo

Zaključak istraživanja koje je proveo američki Biro za popis stanovništva, U.S. Census Bureau, je da se tamošnje žene sve više odriču majčinstva, te da njihov broj ubrzano raste.


Magazin Time objavio je nedavno da skoro polovina žena starosti od 15 do 44 nisu rodile u 2014, što je najveći broj otkad je američka vlada počela da vodi statistiku. Najveću ulogu u padu nataliteta igraju reforme u kontroli rađanja. Sedamdesetih godina, kada je američka vlada počela voditi statistiku rađanja, kontracepcijska pilula je na tržištu bila prisutna tek jednu deceniju. Sada je u masovnoj upotrebi, što znači da žene mogu birati da li će i kada da ostanu u drugom stanju. I broj tinejdžerki-trudnica se znatno smanjio, što je rezultat lakšem pristupu kontracepciji.

Međutim, jedan od značajnih momenata je i nerađanje usljed prezaposlenosti i karijere. Naime, žene u dobi od 40 do 50 godina života najčešće nisu rađale jer su bile na vodećim menadžerskim pozicijama, ili su imale drugu profesionalnu okupaciju. A statistika je takođe pokazala da žene koje nisu rodile do 40. vrlo vjerovatno neće ni rađati. (Napomena: Žene starije od 44 godine nisu dio statistike, jer su porođaji u toj i starijoj dobi još uvijek rijetki, ali jesu u porastu.)

Ipak, nije sve tako crno

Parovi se, osim toga, sve češće odlučuju na kasniji ulazak u brak, te odgađaju roditeljstvo, što je dovelo do smanjenja razvoda, ali i smanjenje rađanja. Zapravo, bar kada je o Americi riječ, rađanje je već šestu godinu zaredom u padu, pa statistika kaže da priraštaj iznosi 1,86 beba po ženi u plodnoj dobi. To je ispod 2,1 koliko je potrebno da bi se broj populacije održao stabilnim, iako se u zadnje vrijeme broj trudnica blago povećao.

Nepovoljni ekonomski uslovi takođe igraju ulogu, jer je lakše izdržavati jedno dijete (ili nijedno) nego dvoje ili više. Prema statistici, žene koje su rodile vjerovatno će se zaustaviti na jednom djetetu, a broj žena koje su prvi put postale majke između 40. i 44. godine udvostručio se u periodu od 1976. do 2014. godine. Pa ipak, nije sve tako crno, mišljenje je demografa Endrjua Čerlina.

“Amerikanci ne pokazuju veliku brigu kada je natalitet u pitanju, jer imamo na raspolaganju useljenike, a tu slavinu uvijek, po potrebi, možete da odvrnete ili da zavrnete”, objasnio je za New York Times.

Slični članci

Back to top button