Društvo

Novi Pazar nema beskućnike

Na evidenciji Centra za socijalni rad u Novom Pazaru trenutno nema registrovanih beskućnika, a ranijih godina zbrinute su dve osobe koje su živele na ulici i bile u riziku bezbednosti, saznaje radio Sto plus.

Jedna osoba tada je smeštena u Domsko odeljenje za odrasla i stara lica u ovom gradu, a druga u drugoj ustanovi socijalne zaštite.

Direktor Centra Adnan Dizdarević kaže da je poznata činjenica da u vreme verskih praznika u Novi Pazar iz drugih gradova dolazi veći broj osoba koje se bave prosjačenjem.

“S obzirom na to da su oni stanovnici drugih opština, Centar za socijalni rad nema nadležnosti da preduzima mere njihovog zbrinjavanja, već je u obavezi da uspostavi saradnju i obavesti nadležne Centre u gradovima iz kojih oni dolaze, a koji onda preuzimaju dalje korake. Naš Centar u takvim slučajevima interveniše tako što tim osobama dodeli jednokratnu novčanu pomoć do njihovog povratka u svoje opštine”, rekao je Dizdarević našem radiju.

On je istakao da je u sastavu novopazarskog Centra za socijalni rad Domsko odeljenje za odrasla i stara lica- Gerontološki centar, koji tokom cele godine obavlja urgentan smeštaj odraslih i starih lica.

“Trenutno se na smeštaju u Domskom odeljenju nalazi 75 odraslih i starih lica. U Novom Pazaru postoji potreba za uslugom Prihvatilišta za različite kategorije korisnika, a uvođenje te usluge u nadležnosti je lokalne samouprave. Prema Zakonu o socijalnoj zaštiti pružalac ove usluge ne mora da bude Centar za socijalni rad, već se on bira na osnovu javnog konkursa”, dodao je Dizdarević.

Slični članci

Back to top button