Društvo

Od oportuniteta 10 miliona za Novi Pazar, Sjenicu i Tutin

Vlada Srbije izdvojila je blizu 10 miliona dinara prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (oportunitet) za finansiranje četiri projekta od javnog interesa u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu.

Novi Pazar: Opšta bolnica u Novom Pazaru dobiće 3,8 miliona dinara koje će iskoristiti za nabavku sanitetskog vozila, radiografskog i ultrazvučnog aparata, dok će Osnovna škola “Bratstvo” moći da računa na blizu tri miliona dinara za kupovinu školskog nameštaja.

Domu za smeštaj lica ometenih u razvoju u Tutinu odobreno je 2,8 miliona dinara za kupovinu multifunkcionalnog vozila za dostavu hrane i prevoz putnika.

Nešto manje od 250.000 dinara dobiće Udruženje bubrežnih bolesnika i invalida iz Sjenice za projekat kupovine opreme za hemodijalizu Domu zdravlja u toj opštini.

Oportunitet predstavlja institut odlaganja krivičnog gonjenja za krivična dela za koje je propisana nočana kazna ili kazna zatvora do pet godina.

Ukoliko javni tužilac učiniocu krivičnog dela kao obavezu odredi uplatu novčanih sredstava po osnovu oportuniteta, ta sredstva se uplaćuju na jedan jedinstveni račun i za njih se raspisuje javni konkurs za projekte od javnog interesa.

Na poslednjem konkursu Ministarstva pravde podržano je 150 projekata od javnog interesa, a dodeljeno je 470 miliona dinara.

Izvor: Radio Sto Plus

Slični članci

Back to top button